banner logistics

Het Curriculum Vitae van Hessel Visser

Professionele levensloopbeschrijving van Hessel Visser

Hessel volgde de opleidingen Werktuigbouwkunde en Economische Bedrijfstechniek aan de HTS te Dordrecht. Daarna is hij afgestudeerd als Werktuigbouwkundig ingenieur aan de Technische Universiteit te Delft bij de vakgroep Industriële Organisatie van prof. ir. J. in ’t Veld. Tevens werd hij Certified in Production and Inventory Management (CPIM) bij APICS in 1987. Bij het Goldratt Institute volgde hij in 1991 de oplei­ding tot Academic Jonah. Gedurende zijn studie aan de TU Delft was hij op parttime basis werkzaam in verschillende redactionele gebieden bij Kluwer, een uit­gever van publiekstijdschriften en ook nog eens student-assistent bij prof. ir. P.C.A. Malotaux.

Van 1979 tot 1986 heeft Hessel diverse manage­mentfuncties vervuld bij Fokker te Papendrecht. Daar was hij hoofd stafbureau FI6-­assemblage, projectleider reallocatie, productieleider samenbouw Shorts vleugels en hoofd Bedrijfsbureau en Maga­zijnen. Tevens was hij verantwoordelijk voor de afdeling Uitbesteed Werk. In deze functie werd leiding gegeven aan een zestigtal medewerkers. Daarnaast speelde hij een belangrijke rol in een aantal projectteams, die verantwoordelijk waren voor de invoering van het >100M kostende MRP‑besturingssysteem.

Vervolgens werd door hem vanaf 1986 tot eind 1989 de functie van Supply Chain Manager vervuld bij de Delftse instrumentenfabriek Enraf‑Nonius (Later onderdeel van Delft Instruments en in die tijd 1200 werknemers groot). Hessel was daar verantwoordelijk voor een honderdtal werknemers. In die functie zijn belangrijke projecten gerealiseerd in het kader van groepentechnologie, voorraadreductie, modulair en logistiek vriendelijk ontwerpen en het opzetten evenals realiseren en exploiteren van een nieuw distributiecentrum. Over deze projecten heeft hij diverse publicaties uitgebracht en lezingen verzorgt.

 

Eind 1989 werd gestart met een eigen onderneming op het gebied van consultancy, courseware en coaching gericht op logistiek & supply chain management, werkend onder de naam CoLogic. De consultancy richt zich vooral op middelgrote ondernemingen. Zijn bedrijfsactiviteiten liggen zowel op het vakgebied van de productie- als de distributiesector. Verbetermethoden zoals Agility, Kaizen, Lean, Six Sigma en TOC staan daarbij centraal. Van een aantal succesvolle projecten zijn publicaties uitgegeven. Regelmatig treedt Hessel op als dagvoorzitter en keynote spreker. Zo is hij ook betrokken bij de Speakers Academy.

Naast het consultancywerk werden en worden opleidingen verzorgd voor diverse commerciële post-HBO en universitaire opleidingen bij de UVA en de VU te Amsterdam, Nyenrode Business Universiteit te Breukelen, TIAS te Tilburg en Unimaas in Maastricht. Ook werkte hij bij de vLm voor de European Masters in Logistic (EMLog), TSM Business School en de Transfergroep Rotterdam. Bij de Universiteit Nyenrode verzorgde Hessel meer dan 10 jaar het opleidingsblok ‘Operations Management’ voor het parttime MSc-programma. Nu is hij verbonden aan het Nyenrode Lean Institute als Master Trainer. Tevens zijn diverse afstudeerders begeleid aan verschillende hogescholen en universiteiten. Nu wordt nog les gegeven bij de Mastersopleiding van NCOI, het NIVE, bij Exact Business School en het Mikrocentrum.

Van 1989 tot 2005 werkte Hessel bij de Hogeschool Rotterdam als hoofddocent bij de opleiding Technische Bedrijfskunde (Sinds 1997 was dit parttime). Zijn verantwoordelijkheid was onder andere het coördineren van de afstudeerdifferentiatie Supply Chain Management en de organisatie van de jaarlijkse bedrijvendag.

Hessel is lid geweest van diverse accreditatie- en visitatiecommissies voor het HBO en post-HBO. In 1991 nam hij via de HBO-raad deel aan een van de eerste visitatierondes langs vijf agrarische hogescholen. Daarnaast heeft hij ook visitatierapporten samengesteld voor de Hogeschool Rotterdam. Daarna nam hij deel aan diverse visitaties. In 2016 en 2017 heeft Hessel als werkvelddeskundige gewerkt voor Aequi, Hobéon, NVAO en NQA.

Hessel schreef het boek ‘Werken met logistiek: supply chain management’ samen met prof. dr. A.R. van Goor. Van dit boek zijn sinds 1994 meer dan 150.000 exemplaren verkocht. ‘Werken met logistiek’ wordt gebruikt op vele hogescholen en universiteiten in België, Nederland en Suriname. In 2015 verscheen de zevende geheel herziene druk. In 2007 is een Engelstalige versie op de markt gebracht. In 2012 werd het boek “Winnen met logistiek” uitgebracht en in 2013 werd het Basisboek Logistiek uitgegeven, waarvan in 2017 een volledige herdruk verscheen. Sinds 2011 worden een aantal boeken via een eigen uitgeverij op de markt gebracht.

Naast zijn werk is Hessel meer dan 25 jaar actief bij de vereniging Logistiek management (vLm). Daarvan is hij 9 jaar algemeen bestuurslid geweest. Tevens is hij lid van het Nederlandse Chapter van APICS. Ook is Hessel actief in de Lean-vakgroep van de vLm. Daarnaast was hij 10 jaar lang redacteur van het Handboek Logistiek en het blad Logistiek Actueel. Bij www.logistiek.nl zijn inmiddels meer dan vijftig blogs van zijn hand verschenen.

Naast de zakelijke werkzaamheden, vindt Hessel het ook boeiend om bezig te zijn met zijn gezin. Hij ondersteunt zijn echtgenote, die professionele hoedenmaker is. Zij hebben uit huis wonende kinderen. Persoonlijke hobby’s zijn fotografie, film, doe-het-zelven, tuinieren en bestuurlijke activiteiten bij culturele en charitatieve instellingen. Het heeft Hare Majesteit Koningin Beatrix behaagd om Hessel en zijn echtgenote op 29 april 2012 te decoreren voor hun maatschappelijke inzet tot respectievelijk Ridder en Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Korte berichten

Het voornaamste gebruik van deze website is gericht op de ondersteuning bij het onderwijs dat gegeven wordt aan de het Mikrocentrum en NCOI,

Lees ook eens de blogs in Logistiek.nl

Een overzicht van alle blogs tot nu toe is te vinden op:

Blogs van Hessel Visser

Kijk ook naar mijn tweets

Follow HesselVisser on Twitter

 

LinkedIn-profiel van Hessel Visser weergevenProfiel van Hessel Visser weergeven

Nog meer nieuws

We hebben een webshop bij bol.com: https://www.bol.com/nl/nl/v/hessel-visser-b-v/1200758