banner logistics

Informatie over het boek Beginnen met logistiek

Beginnen met logistiek geeft een helder overzicht van het vakgebied. Het maakt vooral duidelijk hoe breed het vak is en welke verbanden er zijn met de andere gebieden van de bedrijfskunde. Dit wordt geïllustreerd met veel praktijkvoorbeelden. Heel gedetailleerde informatie wordt vermeden. Zo zijn bijvoorbeeld de kwantitatieve aspecten van de logistiek bewust weggelaten, waardoor dit boek voor een brede doelgroep toegankelijk is.

 

Elk hoofdstuk bevat een introcase, tussenvragen, meerkeuzevragen, open vragen en een eindcase met vragen. Na een algemeen hoofdstuk legt het boek in de verschillende hoofdstukken het verband uit tussen logistiek en de markt, inkoop, productie, distributie, hergebruik, kwaliteit, HRM en ICT. Het slothoofdstuk geeft zes cases die een duidelijke relatie met elkaar hebben. De meeste hoofdstukken kunnen studenten zelfstandig doorwerken.

Inhoudsopgave:

Inleiding en rode draad
Studiewijzer

1 Logistiek vanuit een helikopter
1.1 Introductie van het logistieke vakgebied
1.2 Geschiedenis van de logistiek
1.3 Vier deeltrajecten
1.4 Logistiek concept
Logistieke ontwikkelingsstadia

2 Markt en logistiek
2.1 Veranderende omgeving
2.2 Marktinstrumenten
2.3 E-commerce
2.4 Customer relationship management

3 Inkoop en logistiek
3.1Het operationele inkoopproces
3.2 Inkooplogistiek
3.3 Co-makership
3.4 Just-in-time-inkoop

4 Productie en logistiek
4.1 Productontwerp
4.2 Werkvoorbereiding
4.3 Het operationele productieproces
4.4 Overzicht material management
4.5 Massafabricage
4.6 Klantgestuurde productie
4.7 Global production

5 Distributie en logistiek
5.1 Het operationele distributieproces
5.2 Fysieke distributie
5.3 Transportmodaliteiten
5.4 Nachtdistributie
5.5 Stadsdistributie
5.6 Europese distributie

6 Hergebruik en logistiek
6.1 Reverse logistics
6.2 Een model van reverse logistics
6.3 Kunststofverpakkingen
6.4 Reverse logistics van wit- en bruingoed

7 Kwaliteit en logistiek verbeteren
7.1 Wat is kwaliteit?
7.2 Kwaliteitsconcepten: Kaizen, TQM en Deming-cirkel
7.3 Wat is ISO?
7.4 Verbeteren met Lean, Six Sigma of TOC

8 Human resource management en logistiek
8.1 Logistieke werkgelegenheid
8.2 HRM in soorten bedrijven
8.3 Arbeidsomstandigheden in de logistiek
8.4 Aandacht voor ergonomie

9 ICT en logistiek
9.1 Bedrijfs-ICT
9.2 ICT in zakelijke dienstverlening
9.3 ICT in de bedrijfskolom
9.4 Hulpmiddelen bij ICT

10 De logistieke keten
10.1 Alfa Bier
10.2 Drukkerij Hoitsema
10.3 Wine Exel
10.4 Ontwerpbureau Brandnew
10.5 Utermöhlen Verbanddozen
10.6 Zeilschip Zephyr
10.7 Vragen over de zes casussen

Antwoorden tussenvragen
Antwoorden meerkeuzevragen
Literatuuropgave
Websites
Over de auteurs
Lijst van afkortingen
Register

zie voor meer informatie: www.beginnenmetlogistiek.wolters.nl

Dit boek is te koop bij managementboek: kopen

 

Korte berichten

Het voornaamste gebruik van deze website is gericht op de ondersteuning bij het onderwijs dat gegeven wordt aan de het Mikrocentrum en NCOI,

Lees ook eens de blogs in Logistiek.nl

Een overzicht van alle blogs tot nu toe is te vinden op:

Blogs van Hessel Visser

Kijk ook naar mijn tweets

Follow HesselVisser on Twitter

 

LinkedIn-profiel van Hessel Visser weergevenProfiel van Hessel Visser weergeven

Nog meer nieuws

We hebben een webshop bij bol.com: https://www.bol.com/nl/nl/v/hessel-visser-b-v/1200758