banner logistics

Informatie over het boek Werken met logistiek

Samen met prof dr. A.R. van Goor werd de bestseller Werken met Logistiek geschreven.

Inmiddels zijn er meer dan 150.000 stuks van dit boek verkocht in België en Nederland.

 

Medio 2015 is de nieuwe zevende geheel herziene druk verschenen van

Werken met logistiek: Supply chain management

 

Inmiddels is de zevende herziene druk te koop bij (klik op de naam om aldaar te bestellen):

Bol.com

Managementboek.nl

Moevers

 

Ook is het mogelijk de inhoudsopgave en het eerste hoofdstuk samen te downloaden.

 

'Werken met logistiek' is in de laatste vijfentwintig jaar uitgegroeid tot hét standaardwerk voor de kennismaking met het logistieke vakgebied. In 2015 is de zevende totaal herziene druk uitgekomen. Inmiddels zijn van de voorgaande drukken al bijna 150.000 boeken verkocht. 'Werken met logistiek' is een compleet en goed leesbaar boek voor zowel studenten als praktijkbeoefenaars. Het boek wordt betiteld als het handboek voor logistieke professionals. 'Werken met logistiek' is theoretisch verantwoord en praktijkgericht opgezet en heeft een aantrekkelijke vormgeving. Het boek is compleet, duidelijk, toegankelijk, en zeer geschikt voor zelfstudie. Recente onderwerpen zoals de voorstellen voor Top Logistiek door de Commissie Van Laarhoven en publiciteitscampagnes zoals "Logistiek is slim organiseren" zijn ook in dit boek opgenomen.

Het boek is geschreven door twee mensen die hun sporen verdiend hebben in de logistieke wereld. Hessel Visser heeft naast zijn theoretische kennis veel ervaring opgedaan in de praktijk van inkoop tot en met distributie. Ad van Goor heeft op wetenschappelijk niveau zijn sporen verdiend in de keten van distributie tot en met de klant. In hun boek vertalen Visser en Van Goor de logistieke theorie naar goed leesbare en toepasbare praktijksituaties. Hun boek heeft een duidelijke boodschap en is overzichtelijk, rijk geïllustreerd met eigen fotomateriaal (> 100 foto's) en voorzien van meer dan 200 kleurrijke figuren en tabellen.

Dit boek hoort thuis in de kast van elke logisticus. 'Werken met logistiek' bestaat uit drie delen: in het eerste deel komt de vraaggestuurde logistiek aan de orde, in het tweede deel is er aandacht voor logistieke deeltrajecten en in het derde deel komt de verbreding van de logistiek aan bod. De auteurs besteden niet alleen aandacht aan de traditionele trajecten binnen productie en distributie, maar ook aan zaken als inkooplogistiek en reverse logistics. Bijna alle aspecten van supply chain management komen aan de orde. Recente praktijkvoorbeelden uit de industrie, handel en zakelijke dienstverlening helpen bij het verduidelijken van de theorie. Maar ook actuele thema's als duurzaamheid, innovaties, E-procurement, ICT, WMS en TMS hebben bijstellingen ondergaan. De cases en voorbeelden in deze zevende editie zijn geactualiseerd en nieuwe, actuele onderwerpen zijn toegevoegd, waaronder de studie van de Raad voor Leefomgeving en Infrastructuur (RLI) naar Logistiek 2040. Twee nieuwe hoofdstukken zijn in het boek opgenomen: 'Logistiek en e-commerce' en 'Haven- en vervoerslogistiek'.

Werken met logistiek' biedt een brede inleiding voor logistieke en niet-logistieke opleidingen en is voor zowel propedeuse als hoofdfase geschikt. Deze uitgave is voorzien van een persoonlijke toegangscode die toegang geeft tot uitgebreide digitale ondersteuning op de website behorend bij het boek. Daar staan ook diverse Excel-rekenmodellen. Op de website staat veel extra materiaal voor studenten en docenten ( www.werkenmetlogistiek.noordhoff.nl ). Het boek omvat meer dan 500 pagina en is zowel in druk als E-book verkrijgbaar. De gedrukte versie is verschenen in een prachtige gebonden uitvoering en kost €63,50.

 

 

Inhoudsopgave

 

Studiewijzer

 

 Deel 1 - Vraaggestuurde logistiek

 1. Logistiek in vogelvlucht

 2. Marktvraag in relatie tot logistiek

 3. Logistiek raamwerk

 4 Logistiek en e-commerce

 

 Deel 2 - Logistieke deeltrajecten

 5. Voorraadbeheer

 6. Inkooplogistiek

 7. Productielogistiek

 8. Distributielogistiek: voorraden en transport

 9. Haven- en vervoerslogistiek

 10. Distributielogistiek: warehousing

 11. Reverse logistics

 

Website:

 Voor studenten:

 - Interactieve toetsvragen met feedback

 - Open vragen

 - Flitscolleges

 - Cases

 - Excel-modellen

 - Antwoorden op tussenvragen

 

 Voor docenten:

 - Tabellen en figuren uit het boek

 - Collegesheets

 - Uitwerkingen cases

 - Toets-op-maat

 

We vonden bij Bol.com de volgende recensie:

Het is een overzichtelijk boek, ziet er prachtig uit met mooie plaatjes up tot date.
Het is een fijn boek om mee te werken.

 

 

 

 

Korte berichten

Het voornaamste gebruik van deze website is gericht op de ondersteuning bij het onderwijs dat gegeven wordt aan de het Mikrocentrum en NCOI,

Lees ook eens de blogs in Logistiek.nl

Een overzicht van alle blogs tot nu toe is te vinden op:

Blogs van Hessel Visser

Kijk ook naar mijn tweets

Follow HesselVisser on Twitter

 

LinkedIn-profiel van Hessel Visser weergevenProfiel van Hessel Visser weergeven

Nog meer nieuws

We hebben een webshop bij bol.com: https://www.bol.com/nl/nl/v/hessel-visser-b-v/1200758